PUPPIES

CHI KAZEMACHI NO KEN - GOROUMARU GO FUKASOU


Chi kazemachi no ken - MASAMINE GO FUTOMISOU


Chi kazemachi no ken -Genhou Awa Go Yamainosou


Chi kazemachi no ken -Fujiyori Go Ihoku Hakurensou


Reiko GO-Tama No Hideryuu Go Yoshihide Sou


Reiko Go - FUJIYORI GO IHOKU HAKURENSOU


COn le loro famiglie ..