PUPPIES

CHI KAZEMACHI NO KEN - GOROUMARU GO FUKASOU


Chi kazemachi no ken - MASAMINE GO FUTOMISOU


Chi kazemachi no ken -Genhou Awa Go Yamainosou

COn le loro famiglie ..